> MÜŞTERİ & PAZAR SEGMENTASYONU

Segmentasyon çalışmaları, ürün geliştirme ekibinizin doğru ürünü, pazarlama ekibinizin doğru mesajları, doğru hedef pazara iletmesine yardımcı olur.

Stratejik Fokus’ta, stratejik öneme sahip olan segmentasyon çalışmalarında projeye, hitap edebileceğiniz tüketicilerin tutum ve davranışlarına ilişkin derinlemesine bilgi edinebilmek amacıyla kalitatif araştırmayla başlıyoruz. Ardından, hedef segmentlerinizin sayısını, büyüklüğünü, özelliklerini, (her birinin) ne derece önemli olduğunu saptayabilmek ve derinlemesine profillerini çıkarmak amacıyla, kalitatif araştırmada elde edilen parametreleri, pazar genelinde yapılan bir kantitatif araştırma ile test ediyoruz

Segmentasyon çalışmaları ile yanıtını bulabileceğimiz soruları şu başlıklar altında özetlemek mümkündür:

 • X segmentinde henüz karşılanamamış tüketici ihtiyaçları nelerdir?
 • Pazarlamada ayrı olarak hedeflenmesi gereken tüketici grupları var mıdır?
 • Bu tüketici gruplarının karakteristik özellikleri nelerdir?
 • Bu tüketici grupları alışverişlerini nerede yaparlar?
 • Bu grupların her birine yönelik pazarlama nasıl yapılmalıdır?
 • Ürüne yönelik tutumları açısından hangi tüketici segmenti üzerine odaklanılması gerekir?
 • Ürünün belirli faydaları sunması halinde potansiyel pazar payı ne olur?
 • Değişik bir tüketici kitlesine ulaşmak için yeni bir ürünün geliştirilmesi gerekir mi?
 • Hedef kitleye ulaşmak için reklam ve promosyon planlarında değişikliğe gidilmeli midir?
 • Hangi tüketici grubu fiyatlara ne ölçüde duyarlıdır?
 • Tüketiciler niçin rakip markanın ürününü tercih etmektedir?

 

 
 
 
 
 
Anasayfa | Şirket Profili | Müşterilerimiz | Haberler | Kariyer | İletişim
© Copyright Stratejik Fokus 2005